9.5.2023
Jakub Fajnor

Proč PR takticky zacílit a nesnažit se hned oslovit celou veřejnost

Představte si, že jste po několikaletém úsilí přišli s převratným produktem a víte, že zásadně promění celý obor, třeba dopravu, zdravotnictví, prostě něco, co v důsledku změní život všem. Tak napíšeme tiskovou zprávu a rozešleme ji předním institucím.

Sociální sítě

Media Relations

Event Management

PR strategie

Media Monitoring

Copywriting

Personální PR

Ghostwriting

O zaručené revoluci přece napíšou každé noviny, každé online médium, reportéři všech televizí se budou střídat ve vašich dveřích. To je přece jasné. A jelikož cílem public relations (PR) je v konečném důsledku vybudovat povědomí o značce nebo konkrétní osobě u široké veřejnosti, posilovat její pozitivní obraz, důvěryhodnost a relevanci oproti konkurenci, máte vyhráno. Protože produkt, který má šanci oslovit všechny, se přece prodává sám.

Omyl. Široká veřejnost je ve skutečnosti opravdu velmi široká a dostat informace o jakémkoliv tématu k její maximální šíři je vlastně nemožné. Ani ve chvíli, kdy všechna mainstreamová média otisknou vaši tiskovou zprávu a napíšou o ní na sociální sítě. A to se téměř zaručeně nepovede ani při vynálezu stroje času, nebo patentování univerzálního léku na rakovinu. Nedostanete se třeba k lidem, kteří mainstreamová média nekonzumují, ale dávají přednost menším specializovaným médiím. Nebo k těm, kteří sice ano, ale zprávy si přečtou jednou za měsíc a logicky tak mohou právě vaši zprávu minout. 

Má V PR vůbec smysl cílit na širokou veřejnost? 

Snažit se nějakým všeobjímajícím způsobem zasáhnout širokou veřejnost určitě smysl má pro důležité veřejné instituce, které potřebují k lidem dostat informaci, jež může výrazným způsobem ovlivnit život většiny populace (např. sdělení, že půjdou do důchodu o několik let později). Pro většinu firem je ale úsilí vynaložené do snahy zasáhnout všechny příliš velké a v konečném důsledku kontraproduktivní. Proto se vždy snažíme vymýšlet takticky cílené PR kampaně a projekty. Jeden dobře promyšlený PR výstup ve správně vybraném médiu, který má potenciál oslovit předem definovanou cílovou skupinu, má pro startupovou firmu výrazně vyšší hodnotu než do všech světových směrů vyslaná tisková zpráva. Dvojnásob to platí pro takové značky, které teprve zavádějí svůj produkt na trh a nic na tom nezmění ani to, že jde o produkt, který má potenciál změnit svůj obor nebo jej posunout o úroveň dál. 

Jaké rysy takové cílené PR má?

3 hlavní výhody taktického PR aneb jak ušetřit a zasáhnout zároveň 

  1. Efektivita a úspornost 

Jednou z hlavních výhod takticky cíleného PR je to, že je efektivní a úsporné. Nesnaží se oslovit široké publikum s obecným, neuchopitelným poselstvím. Naopak si pečlivě definuje konkrétní aspekt produktu, který dává často smysl v jasně daném časově omezeném období a především se zaměřuje na určitou demografickou skupinu. To nejen šetří čas a zdroje, ale také zajišťuje, že zpráva dorazí k těm správným lidem, kteří mají větší tendenci se se sdělením ztotožnit.

Právě dobře definovaná cílová skupina je základem úspěšného PR. Efektivní interakce s publikem není možná, pokud není jisté, že takové publikum rozumí produktu a všem výhodám, které nese. Jen tak je možné vybudování vztahu mezi organizací a jejími zákazníky či klienty a zisk jejich důvěry a loajality. Jen to může vést k lepším prodejům, zvýšenému zájmu o produkty a služby, a dlouhodobému posilování pozitivního vnímání značky.

  1. Jednodušší měřitelnost výsledků

Další výhodou takticky cíleného PR je přirozenější měřitelnost. Kampaně se zaměřením na specifické cíle a publikum mohou být snadno sledovány a měřeny, což usnadňuje hodnocení úspěšnosti kampaně. Cílem může být například zvýšení webové návštěvnosti, nebo zisk konkrétních leadů a prodejů, obzvláště u takových produktů, které cílí na prodeje dalším firmám nebo přímo koncovým zákazníkům.

  1. Rychlá reakce na změny a flexibilita 

V konečném důsledku je takticky cílené PR také adaptabilní a flexibilní, protože takticky cílené kampaně jsou většinou časově omezené a je mnohem jednodušší rychle reagovat na změny a přizpůsobit se novým výzvám, které se mohou kdykoliv objevit. To je důležité, protože společnost se neustále mění a organizace musí být schopny reagovat na nové trendy a situace, ať už se jedná o nečekanou změnu veřejného mínění nebo o vstup nové konkurence na trh.

Takticky cílené PR má řadu výhod oproti tradičnímu PR. 

  • Je účinnější, úspornější, lépe řízené, měřitelné a adaptabilnější. 
  • Protože je zaměřené na specifické cíle a publikum, je schopné dosáhnout konkrétních výstupů a vytvořit udržitelný vztah s publikem.
  • Proto mohou organizace využít takticky cílené PR jako strategický nástroj pro propagaci svých produktů a služeb, budování své značky, řešení krizových situací a rozvoj vztahu s publikem.

Keywords
PR, strategie, média
About Author:

Jakub Fajnor

PR Account Manager

🍪Tato webová stránka používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze provozu.