Zpět

VR SCHOOL

VYVĚTRAT UČEBNU: VIRTUÁLNÍ ŠKOLA HROU

Sociální sítě

media relations

copywriting

PR strategie

personální PR

media monitoring

Social Media Listening

Ghostwriting

Event Management

VÝZVA

Plzeňská firma VR School, spadající pod skupinu CIE Group, se rozhodla radikálně proměnit české vzdělávání na základních školách a gymnáziích. Vytvořila proto zcela nový učební program ve virtuální realitě, který lze využívat pro různé typy škol i předmětů. Aby ovšem měly školy o produkt zájem, bylo potřeba značku zpropagovat, důkladně prostudovat terén a poprat se s nedůvěrou vůči novým médiím či technologiím a některým pochybným firmám vydělávajícím na jejich prodeji.

ŘEŠENÍ

Vzdělávání je z podstaty věci konzervativní, státem řízená a kontrolovaná oblast. Zároveň je to sféra silně ovlivnitelná tlakem veřejnosti – každý má na ni nějaký názor. Pro jakoukoli inovaci, potažmo byznys ve školství, je tudíž důležité mít na své straně všechny proměnné v rovnici. Učitele, žáky a rodiče, neboli klienty, služby či produkty, i zřizovatele škol (kraje a města) a veřejnost, neboli samotné investory.

{{cool-video}}

VIRTUALITA V (TRŽNÍ) REALITĚ

Jelikož je VR School firma se zázemím primárně v technologiích a v oblasti školství neměla vybudované jméno, bylo třeba začít úplně od začátku. Kromě PR strategie a její exekuce jsme se tudíž věnovali i go-to-market strategii. Provedli jsme široký výzkum, kde jsme se snažili zjistit, za jakou cenu a v jaké podobě bude produkt žádaný. Co jsou hlavní překážky pro jeho případné rozšíření? Je komplexita nabídky výhodou (projekt VR school zahrnuje jak hardware, tak software, a navíc i know how, čili kompletní řešení), nebo si školy raději produkt “rozkouskují” po svém? Následně jsme pro klienty připravili rozsáhlou konzultaci produktu a cenotvorby a adekvátní PR koncept.

{{cool-layout}}

NAUČIT UČITELE ZNOVU SE UČIT

Mediální a PR strategie byla v tomto případě rozvětvená hned do tří sfér – odborná média, populární média a přímá komunikace s investory. Odborná či oborová média akcentovala profesionální stránku věci a ukazovala VR School jako produkt v souladu s oficiálními Rámcovými vzdělávacími programy a pomůcku, co jde naproti potřebám učitelů. Bylo třeba překonat jednak předsudky vůči technologiím, jednak špatnou pověst některých firem z oboru. Příkladem je velmi detailní článek “VÝUKA VE VIRTUÁLNÍ REALITĚ V PRAXI” v Učitelských novinách (7.6.2022), který popisuje výhody využití virtuální reality při výuce a přináší pádné argumenty, proč by měly školy uvažovat o zavedení této technologie.

Média zacílená na širší veřejnost prezentovala VR School jako lídra v oboru a popularizovala samotné téma VR vzdělávání (škola hrou). Česká televize (Události ČT 20.6.) odvysílala reportáž z plzeňské školy, kde žáci v rámci hodiny chemie používali virtuální realitu k chemickým pokusům. V ranní show TV Nova (Snídaně s Novou 26.5.) vystoupil zakladatel VR School Marek Bárdy a jeden z učitelů, kteří v Plzni VR při vyučování používají, Daniel Nam. Představili, jak probíhá výuka chemie a jaké jsou plány do budoucna. Technologicky zaměřený server CzechCrunch zahrnul VR School mezi rychle se rozvíjející startupy v Plzeňském kraji a portál Startupjobs.cz ve svém článku detailně popsal, jak VR School vtahuje žáky z Plzně do tajů vesmíru či lidského těla.

SÍLA OSOBNÍHO DOPORUČENÍ

Samostatnou kapitolou bylo přímé působení na investory (školské zřizovatele) a navazující mediální prezentace. Podařilo se nám získat pozornost plzeňské radní pro vzdělávání Lucie Kantorové, která se stala hned dvojí ambasadorkou projektu (jakožto učitelka pro učitele a jakožto radní pro další zřizovatele). Poskytli jsme jí mediální školení a cíleným ghostwritingem podpořili její prezentaci na sociálních médiích. Také se nám povedlo uspořádat kulatý stůl radní Kantorové se školskými radními z jiných krajů a tím rapidně rozšířit zacílení celé kampaně a zároveň jí přidat váhu osobní zkušenosti – když to funguje v jednom kraji, může to fungovat všude.

🍪Tato webová stránka používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze provozu.